1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. ترجمه کامل چهار جلدی آناتومی گری برای دانشجویان 2020 (ابن سینا)
ترجمه کامل چهار جلدی آناتومی گری برای دانشجویان 2020 (ابن سینا)

ترجمه کامل چهار جلدی آناتومی گری برای دانشجویان 2020 (ابن سینا)

کد کتاب 121018

کتاب ترجمه کامل چهار جلدی آناتومی گری برای دانشجویان 2020 (ابن سینا)

تنه - اندام - سروگردن - نوروآناتومی

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید ترجمه کامل چهار جلدی آناتومی گری برای دانشجویان 2020 (ابن سینا)

دارای 10% تخفیف  

کتاب ترجمه کامل چهار جلدی آناتومی گری برای دانشجویان 2020

کتاب ترجمه کامل چهار جلدی آناتومی گری برای دانشجویان 2020

کتاب های مرتبط با ترجمه کامل چهار جلدی آناتومی گری برای دانشجویان 2020 (ابن سینا)