1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. میکروب شناسی پزشکی باکتری شناسی مورای 2021 عمومی - اختصاصی
میکروب شناسی پزشکی باکتری شناسی مورای 2021 عمومی - اختصاصی اندیشه رفیع
میکروب شناسی پزشکی باکتری شناسی مورای 2021 عمومی - اختصاصی اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

میکروب شناسی پزشکی باکتری شناسی مورای 2021 عمومی - اختصاصی

کد کتاب 121013

کتاب میکروب شناسی پزشکی باکتری شناسی مورای 2021  عمومی - اختصاصی

تعداد صفحه
580
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید میکروب شناسی پزشکی باکتری شناسی مورای 2021 عمومی - اختصاصی

دارای 20% تخفیف  

کتاب میکروب شناسی پزشکی باکتری شناسی مورای 2021

فصل 1 : مقدمه ای بر میکروب شناسی پزشکی

فصل 2 : میکروبیوم انسان در سلامتی و بیماری

فصل 3 : استریلیزاسیون، ضد عفونی و گند زدایی

بخش دوم : اصول کلی تشخیص آزمایشگاهی

فصل 4 : اصول و کاربرد های میکروسکوپی و کشت در شرایط آزمایشگاه (in vitro)

فصل 5 : تشخیص مولکولی

فصل 6 : تشخیص سرولوژیکی

بخش سوم : مفاهیم اصلی در پاسخ ایمنی

فصل 7 : پاسخ های ایمنی در برابر عوامل عفونی

فصل 8 : واکسن های ضد میکروبی

بخش چهارم : باکتری شناسی

فصل 9 : رده بندی، ساختار و تکثیر باکتری ها

فصل 10 : متابولیسم و ژنتیک باکتریایی

فصل 11 : مکانیسم های بیماری زایی باکتری ها

فصل 12 : نقش باکتری ها در بیماری

فصل 13 : تشخیص آزمایشگاهی بیماری های باکتریایی

فصل 14 : عوامل ضد باکتریایی

فصل 15 : استافیلوکوکوس و کوکسی های گرم مثبت وابسته

فصل 16 : استرپتوکوکوس و انتروکوکوس

فصل 17 : باسیلوس

فصل 18 : لیستریا و باکتری های گرم مثبت مهم

فصل 19 : مایکوباکتریوم و باکتری های اسیدفاست وابسته

فصل 20 : نایسریا و جنس های وابسته

فصل 21 : هموفیلوس و باکتری های وابسته

فصل 22 : انتروباکتریاسیه

فصل 23 : ویبریو و باکتری های وابسته

فصل 24 : پسودوموناس و باکتری های وابسته

فصل 25 : کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر

فصل 26 : باسیل های گرم منفی متفرقه

فصل 27 : کلستریدیوم

فصل 28 : باکتری های بی هوازی بدون اسپور

فصل 29 : ترپونما، بورلیا و لپتوسپیرا

فصل 30 : مایکوپلاسما و اوره آپلاسما

فصل 31 : ریکتزیا ارلیشیا و باکتری های وابسته

فصل 32 : کلامیدیا و کلامیدوفیلا

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند