1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. رویکرد روانکاوی کلاینی در عصر حاضر
رویکرد روانکاوی کلاینی در عصر حاضر انتشارات ارجمند

رویکرد روانکاوی کلاینی در عصر حاضر

کد کتاب 121003

کتاب رویکرد روانکاوی کلاینی در عصر حاضر

نظریه کاربست و مشکلات عملی

ویراستار علمی و تخصصی: دکتر فرزین رضاعی

تعداد صفحه
232
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید رویکرد روانکاوی کلاینی در عصر حاضر

دارای 3% تخفیف  

کتاب رویکرد روانکاوی کلاینی در عصر حاضر

کتاب رویکرد روانکاوی کلاینی در عصر حاضر

کتاب رویکرد روانکاوی کلاینی در عصر حاضر

کتاب های مرتبط با رویکرد روانکاوی کلاینی در عصر حاضر