1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی کودکان
  5. مقابله با پرخاشگری در کودکان جلد 2 برنامه گروهی کودکان
مقابله با پرخاشگری در کودکان جلد 2 برنامه گروهی کودکان ارجمند
مقابله با پرخاشگری در کودکان جلد 2 برنامه گروهی کودکان ارجمند ارجمند  

مقابله با پرخاشگری در کودکان جلد 2 برنامه گروهی کودکان

کد کتاب 120999

کتاب مقابله با پرخاشگری در کودکان جلد 2 برنامه گروهی کودکان

راهنمای تسهیلگران

تعداد صفحه
256
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مقابله با پرخاشگری در کودکان جلد 2 برنامه گروهی کودکان

دارای 2% تخفیف  

کتاب مقابله با پرخاشگری در کودکان جلد 2 برنامه گروهی کودکان

کتاب مقابله با پرخاشگری در کودکان جلد 2 برنامه گروهی کودکان

کتاب مقابله با پرخاشگری در کودکان جلد 2 برنامه گروهی کودکان