1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی تحلیلی
  5. مبانی روان‌درمانی روان‌پویشی درازمدت
مبانی روان‌درمانی روان‌پویشی درازمدت ارجمند
مبانی روان‌درمانی روان‌پویشی درازمدت ارجمند ارجمند  

مبانی روان‌درمانی روان‌پویشی درازمدت

کد کتاب 120998

کتاب مبانی روان‌درمانی روان‌پویشی درازمدت

تعداد صفحه
320
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مبانی روان‌درمانی روان‌پویشی درازمدت

دارای 2% تخفیف  

کتاب مبانی روان‌درمانی روان‌پویشی درازمدت

کتاب مبانی روان‌درمانی روان‌پویشی درازمدت

کتاب مبانی روان‌درمانی روان‌پویشی درازمدت

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند