1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. هماتولوژی/ بانک خون
  4. بیماری های خون نلسون 2020
بیماری های خون نلسون 2020 اندیشه رفیع

بیماری های خون نلسون 2020

کد کتاب 120982

کتاب بیماری های خون نلسون 2020

سوالات ارتقاء و بورد کودکان خون

تعداد صفحه
239
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید بیماری های خون نلسون 2020

دارای 10% تخفیف  

کتاب بیماری های خون نلسون 2020

این کتاب حاوی جدید ترین نکات رشته بیماری های کودکان و یکی از منابع اصلی آموزش این رشته در سراسر دنیا محسوب می شود.

کتاب بیماری های خون نلسون 2020

فهرست مطالب

قسمت1: سیستم خونساز
قسمت2: آنمی های ناشی از تولید ناکافی
قسمت3: آنمی های همولیتیک
قسمت4: پلی سیتمی(اریتروسیتوز)
قسمت5: پان سیتوپنی ها
قسمت6: تزریق فرآورده های خونی
قسمت7: بیماری های هموراژیک و ترومبوتیک
قسمت8: طحال
قسمت9: سیستم لنفاتیک

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند