1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis ویروس شناسی
گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis ویروس شناسی آرتین طب

گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis ویروس شناسی

کد کتاب 120968

کتاب گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis ویروس شناسی

گنجینه سوالات

تمامی قطب های آمایشی پزشکی1400-95

دکتر مشاور

مدیریت تالیف: دکتر سید احمد رضوی - دکتر سحر امیریان

زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis ویروس شناسی

دارای 5% تخفیف  

کتاب گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis ویروس شناسی

کتاب گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis ویروس شناسی

کتاب گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis ویروس شناسی

کتاب های مرتبط با گنجینه سوالات پروگنوز Prognosis ویروس شناسی