1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مجموعه سوالات
  4. DDQ بیماری های دهان، فک و صورت برکت 2015 (مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی)
DDQ بیماری های دهان، فک و صورت برکت 2015 (مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی) شایان نمودار

DDQ بیماری های دهان، فک و صورت برکت 2015 (مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی)

کد کتاب 120937

کتاب DDQ بیماری های دهان، فک و صورت برکت 2015 (مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی)

تعداد صفحه
68
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید DDQ بیماری های دهان، فک و صورت برکت 2015 (مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی)

دارای 3% تخفیف  

کتاب DDQ بیماری های دهان، فک و صورت برکت ۲۰۱۵ (مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی)

کتاب DDQ بیماری های دهان، فک و صورت برکت ۲۰۱۵ (مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی)

کتاب DDQ بیماری های دهان، فک و صورت برکت 2015 (مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی)

سوالات فصل چهارم : 47 سوال

سوالات فصل پنجم : 35 سوال

سوالات فصل ششم : 34 سوال

سوالات فصل هفتم : 32 سوال

سوالات فصل دهم : 29 سوال

کتاب های مرتبط با DDQ بیماری های دهان، فک و صورت برکت 2015 (مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند