1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اتاق عمل
  4. تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد8 اصول کار در اتاق عمل
تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد8 اصول کار در اتاق عمل

تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد8 اصول کار در اتاق عمل

کد کتاب 120935

کتاب تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد8 اصول کار در اتاق عمل

تعداد صفحه
459
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد8 اصول کار در اتاق عمل

دارای 10% تخفیف  

کتاب تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد8 اصول کار در اتاق عمل

فصل 1: آشنایی با تکنولوژی جراحی

فصل 2: مفاهیم حقوقی، مدیریت خطر و مسائل اخلاقی

فصل 3: بیمار جراحی

فصل 4: بیماران با نیازهای ویژه

فصل 5: محیط فیزیکی و استانداردهای ایمنی

فصل 6: علم بیومدیکال (زیست-پزشکی) و جراحی کم تهاجمی

فصل 7: جلوگیری از انتقال بیماری در حوزه جراحی

فصل 8: آمادگی برای شرایط اورژانسی و مخاطرات

فصل 9: فارماکولوژی جراحی و بیهوشی

فصل 10: ابزارها، تجهیزات، و اقلام

فصل 11: هموستاز، ترمیم زخم و بستن زخم

فصل 12: مدیریت بیمار تحت جراحی

فصل 13: اقدامات تشخیصی

کتاب های مرتبط با تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد8 اصول کار در اتاق عمل