1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. خلاصه کتاب
  4. CDR اصول و مبانی رادیولوژی دهان، فک و صورت وایت فارو 2019 (چکیده مراجع دندانپزشکی)
CDR اصول و مبانی رادیولوژی دهان، فک و صورت وایت فارو 2019 (چکیده مراجع دندانپزشکی) شایان نمودار
CDR اصول و مبانی رادیولوژی دهان، فک و صورت وایت فارو 2019 (چکیده مراجع دندانپزشکی) شایان نمودار شایان نمودار  

CDR اصول و مبانی رادیولوژی دهان، فک و صورت وایت فارو 2019 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

کد کتاب 120921

کتاب CDR اصول و مبانی رادیولوژی دهان، فک و صورت وایت فارو ۲۰۱۹ (چکیده مراجع دندانپزشکی)

تعداد صفحه
526
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید CDR اصول و مبانی رادیولوژی دهان، فک و صورت وایت فارو 2019 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

دارای 20% تخفیف  

کتاب CDR اصول و مبانی رادیولوژی دهان، فک و صورت وایت فارو ۲۰۱۹ (چکیده مراجع دندانپزشکی)

کتاب CDR اصول و مبانی رادیولوژی دهان، فک و صورت وایت فارو ۲۰۱۹ (چکیده مراجع دندانپزشکی)

بخش اول: پایه ها

فصل1: فیزیک

فصل2: اثرات بیولوژیک رادیاسیون یونیزان

فصل3: ایمنی و حفاظت

بخش دوم: تصویربرداری

فصل4: تصویربرداری

فصل5: تصویربرداری فیلم

فصل6: هندسه تصویر

فصل7: تصاویر داخلی دهانی

فصل8: تصویربرداری جمجمه و سفالومتری

فصل9: تصویربرداری پانورامیک

فصل10: تومورگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی: دریافت حجمی

فصل11: تومورگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی: آماده سازی حجمی

فصل12: آناتومی رادیوگرافی

فصل13: سایر مدالیته های تصویربرداری

فصل14: آنسوی تصویربرداری سه بعدی

فصل15: ایمپلنت های دندانی

فصل16: تضمین کیفیت و کنترل عفونت

فصل17: تجویز تصویربرداری های تشخیصی

بخش سوم: تفسیر

فصل18: اصول تفسیر رادیوگرافی

فصل19: پوسیدگی های دندانی

فصل20: بیماری های پریودنتال

فصل21: آنومالی های دندانی

فصل22: شرایط التهابی فکین

فصل23: سیست ها

فصل24: تومورها و نئوپلاسم های خوش خیم

فصل25: بیماری های درگیر کننده ساختار استخوان

فصل26: نئوپلاسم های بدخیم

فصل27: تروما

فصل28: بیماری های سینوس پارانازال

فصل29: آنومالی های کرانیوفاشیال

فصل30: اختلالات مفصل تمپورومندیبولار

فصل31: کلسیفیکاسیون ها و استخوانی شدن های بافت نرم

فصل32: بیماری های غده بزاقی

بخش چهارم: دیگر کاربردها

فصل33: پزشکی قانونی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند