1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مرجع
  4. ضایعات اندودنتیک پریودنتال 2019
ضایعات اندودنتیک پریودنتال 2019

ضایعات اندودنتیک پریودنتال 2019

کد کتاب 120899

کتاب ضایعات اندودنتیک پریودنتال 2019

تحویل اول آذر

تعداد صفحه
248
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ضایعات اندودنتیک پریودنتال 2019

دارای 3% تخفیف  

کتاب ضایعات اندودنتیک پریودنتال 2019

بی شک امروزه دانش مورد نیاز دندانپزشکان برای فعالیت در حیطه درمان بیماران افزایش یافته و جهت انجام درمان موفق، بی نیاز به مطالعه مستمر خصوصا درزمینه مسائل روبه رو در حوزه بالینی نخواهند بود. یکی ازموارد چالش برانگیزدردرمان های دندانپزشکی بیماری هاوضایعات اندودنتیک- پریودنتال است.زیراهمزمانی مشکلات پالپ وبیماری های التهابی پریودنتال می تواند تشخیص وطرح درمان را پیچیده ترکرده و توالی درمان های موردنیاز را تحت تاثیرقراردهد. لذاکتاب حاضربا ارائه اطلاعات علمی و عملی لازم، امکان تشخیص و درمان مناسب این ضایعات و روش های جایگزین درمانی را فراهم آورده است.

کتاب ضایعات اندودنتیک پریودنتال 2019

کتاب ضایعات اندودنتیک پریودنتال 2019

کتاب های مرتبط با ضایعات اندودنتیک پریودنتال 2019