1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی طبقه بندی شده آزمون بورد عفونی 99
مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی طبقه بندی شده آزمون بورد عفونی 99 آرتین طب

مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی طبقه بندی شده آزمون بورد عفونی 99

کد کتاب 120886

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی طبقه بندی شده آزمون بورد عفونی 99

بر اساس مندل 2020

تحت نظارت: دکتر عارفه بابازاده

تعداد صفحه
179
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی طبقه بندی شده آزمون بورد عفونی 99

دارای 5% تخفیف  

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی طبقه بندی شده آزمون بورد عفونی 99

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی طبقه بندی شده آزمون بورد عفونی 99

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی طبقه بندی شده آزمون بورد عفونی 99

فصل 12 تا 396

 

کتاب های مرتبط با مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی طبقه بندی شده آزمون بورد عفونی 99