1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بیهوشی
  4. ERS مرور آزمون اصول بیهوشی میلر
ERS مرور آزمون اصول بیهوشی میلر جامعه نگر

ERS مرور آزمون اصول بیهوشی میلر

کد کتاب 120845

کتاب ERS مرور آزمون اصول بیهوشی میلر

تعداد صفحه
396
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ERS مرور آزمون اصول بیهوشی میلر

دارای 10% تخفیف  

کتاب ERS مرور آزمون اصول بیهوشی میلر

 بهترین منبع مکمل برای مطالعه میلر و همچنین مرور چند باره نکات مهم

 مرور آزمون های کارشناسی، کارشناسی ارشد و استخدامی هوشبری

 شامل 2650 تست تالیفی و طبقه بندی شده

 شامل پرسشهایی از بخشهای مهم کتاب « اصول بیهوشی میلر »

 

کتاب ERS مرور آزمون اصول بیهوشی میلر

فصل 1 : هوشبرهای استنشاقی

فصل 2 : هوشبرهای داخل وریدی

فصل 3 : داروهای مخدر

فصل 4 : بی حس کننده های موضعی

فصل 5 : داروهای بلوک کننده عصبی-عضلانی

فصل 6 : ارزیابی و دارودرمانی پیش از عمل جراحی

فصل 7 : انتخاب روش بیهوشی

فصل 8 : سیستم های بیهوشی

فصل 9 : اداره راه هوایی

فصل 10 : بی حسی نخاعی، اپیدورال و کودال

فصل 11 : پایش بیهوشی

فصل 12 : تعادل اسید و باز

فصل 13 : مایع درمانی

فصل 14 : خون درمانی

فصل 15 : بیماری های قلبی-عروقی

فصل 16 : بیماری ریوی مزمن

فصل 17 : بیماری های کلیه و کبد

فصل 18 : بیماری های تغذیه ای و غدد درون ریز

فصل 19 : بیماری های سیستم عصبی مرکزی

فصل 20 : بیماری های چشم، گوش و حلق و بینی

فصل 21 : زایمان

فصل 22 : کودکان

فصل 23 : سالمندان

فصل 24 : جراحی سرپایی

فصل 25 : به هوش آمدن پس از بیهوشی

کتاب های مرتبط با ERS مرور آزمون اصول بیهوشی میلر