1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. فیزیولوژی
  4. فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2020 جلد2
فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2020 جلد2 تیمورزاده

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2020 جلد2

کد کتاب 120841

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2020 جلد2

ویراست چهارم

بخش3: قلب

 

تعداد صفحه
420
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ
نویسنده

خرید فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2020 جلد2

دارای 10% تخفیف  

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2020 جلد2​

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2020 جلد2

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2020 جلد2

بخش سه: قلب

فصل9: عضله قلب،قلب به منزله یک پمپ و عملکرد دریچه های قلب

فصل10: تحریک ریتمیک قلب

فصل11: الکتروکاردیوگرام طبیعی

فصل12: تفسیر الکتروکاردیوگرافی اختلالات عضله قلبی و جریان خون کرونری تحلیل برداری

فصل13: آریتمی های قلبی و تفسیر الکتروگاردیوگرافی آنها

بخش چهارم: گردش خون

فصل14: گردش خون

فصل15: قابلیت اتساع عروق دستگاه های شریانی وریدی

فصل16: گردش خون در عروق کوچک و دستگاه های لنفاوی تبادل مایع در مویرگ، مایع میان بافتی و جریان لنف

فصل17: کنترل موضعی و هومورال جریان خون بافتی

فصل18: تنظیم عصبی گردش خون و کنترل سریع فشار شریانی

فصل19: نقش کلیه در تنظیم بلند مدت فشار شریانی و افزیاش خون دستگاهیی جامع برای تنظیم فشار شریانی

فصل20: برون ده قلب، بازگشت وریدی و تنظیم آنها

فصل21: جریان خون عضلانی و برون ده قلبی فعالیت؛ گردش خون کرونر و بیماری اسکمیک قلب

فصل22: نارسایی قلب

فصل23: دریچه ها و صداهای ثلب دینامیک ضایعات دریچه ای و مادرزادی قلب

فصل24: شوک گردش خون و فیزیولوژی درمان آن

کتاب های مرتبط با فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2020 جلد2

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند