1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. جامع فینال عملی مامایی
جامع فینال عملی مامایی

جامع فینال عملی مامایی

کد کتاب 120838

کتاب جامع فینال عملی مامایی

ویژه آزمون جامع عملی مامایی

بر اساس منابع جدید

و آخرین دستورالعمل های کشوری وزارت بهداشت

تحت نظارت: دکتر طیبه حاجیان - دکتر نفیسه ربانی

با همکاری: دکتر نیلوفر بهین

تعداد صفحه
175
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید جامع فینال عملی مامایی

دارای 10% تخفیف  

کتاب جامع فینال عملی مامایی

کتاب جامع فینال عملی مامایی

کتاب جامع فینال عملی مامایی

فهرست مطالب

فصل1: مهارت ارتباطی

فصل2: اصول و مهارت های پایه

فصل3: نکات کاربردی آزمون جامع عملی مامایی بخش درمانگاه

فصل4: نکات کاربردی آزمون جامع عملی مامایی بخش زایشگاه

فصل5: تفسیر نوار قلب جنین

کتاب های مرتبط با جامع فینال عملی مامایی