1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. گنجینه برتر داخلی خون و سرطان از سال 1397-1387
گنجینه برتر داخلی خون و سرطان از سال 1397-1387

گنجینه برتر داخلی خون و سرطان از سال 1397-1387

کد کتاب 120837

کتاب گنجینه برتر داخلی خون و سرطان از سال 1397-1387

مجموعه سوالات تفکیکی بورد و ارتقاء ده سال با پاسخ تشریحی بر اساس هاریسون 2018

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید گنجینه برتر داخلی خون و سرطان از سال 1397-1387

دارای 5% تخفیف  

کتاب گنجینه برتر داخلی خون و سرطان از سال 1397-1387

کتاب گنجینه برتر داخلی خون و سرطان از سال 1397-1387

کتاب گنجینه برتر داخلی خون و سرطان از سال 1397-1387

کتاب های مرتبط با گنجینه برتر داخلی خون و سرطان از سال 1397-1387