1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مجموعه سوالات
  4. Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی نواک 2019 جلد1
Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی نواک 2019 جلد1 آرتین طب
Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی نواک 2019 جلد1 آرتین طب آرتین طب  
Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی نواک 2019 جلد1 آرتین طب آرتین طب  

Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی نواک 2019 جلد1

کد کتاب 120813

کتاب Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی نواک 2019 جلد1

به همراه پاسخ تشریحی

تعداد صفحه
173
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی نواک 2019 جلد1

دارای 20% تخفیف  

کتاب Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی نواک 2019 جلد1

کتاب Eksir اکسیر آبی مجموعه سوالات دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی نواک 2019 جلد1

فصل1: اهمیت دندان پزشکی کودکان

فصل2: تشخیص افتراقی ضایعات دهانی و آنومالی های تکاملی

فصل3: آنومالی های دنتیشن در حال تکامل

فصل4: مراقبت های دهانی و دندانی در بیماری های لوکال و سیستمیک

فصل5: شکاف لب و کام

فصل6: اصول پایه ای فیزیولوژی و آناتومی کودکان

فصل7: بررسی و مدیریت درد در کودکان

فصل8: کنترل واکنش درد و آرامبخشی

فصل9: آنتی میکروبیال ها در ئنئان پزشکی کودکان

فصل10: اورژانس های پزشکی

فصل11: سلامت دهانی عمومی در دندان پزشکی کودکان

فصل12: پوسیدگی های دندانی

فصل13: دینامیک تغییرات

فصل14: معاینه، تشخیص و طرح درمان در نوزادان و نوپایان

فصل15: پیشگیری از بیماری های دندانی

فصل16: مقدمه ای بر ترامای دندانی، مدیریت صدمات تراماتیک در دنتیشن شیری

فصل17: بیماری های ژنتیک مادرزادی و سندرومیک

فصل18: دینامیک تغییرات

فصل19: معاینه، تشخیص و طرح درمان

فصل20: پیشگیری از بیماری های دندانی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند