1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مجموعه سوالات
  4. DSQ مجموعه سوالات پریودنتولوژی بالینی کارانزا 2019
DSQ مجموعه سوالات پریودنتولوژی بالینی کارانزا 2019 رویان پژوه
DSQ مجموعه سوالات پریودنتولوژی بالینی کارانزا 2019 رویان پژوه رویان پژوه  

DSQ مجموعه سوالات پریودنتولوژی بالینی کارانزا 2019

کد کتاب 120811

کتاب DSQ مجموعه سوالات پریودنتولوژی بالینی کارانزا 2019

ویژه آزمون دستیاری

همراه با پاسخنامه تشریحی

تعداد صفحه
408
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید DSQ مجموعه سوالات پریودنتولوژی بالینی کارانزا 2019

دارای 20% تخفیف  

کتاب DSQ مجموعه سوالات پریودنتولوژی بالینی کارانزا 2019

کتاب DSQ مجموعه سوالات پریودنتولوژی بالینی کارانزا 2019

کتاب DSQ مجموعه سوالات پریودنتولوژی بالینی کارانزا 2019

فصل1: تصمیم گیری مبتنی بر شواهد

فصل2: تفکر انتقادی: ارزیابی شواهد

فصل3: آناتومی، ساختار و فانکشن پریودنشیوم

فصل4: افزایش سن و پریودنشیوم

فصل5: طبقه بندی بیماری ها ون شرایط درگیرنده پریودنشیوم

فصل6: اصول روش های اپیدمیولوژیک در بیماری های پریودنتال

فصل7: پاتوژنز بیماری پریودنتال

فصل8: میکروبیولوژی پریودنتال و بیوفیلم دندانی

فصل9: بیولوژی مولکولی عملی تعاملات میزبان و میکروب

فصل10: از بین رفتن التهاب Resolution of Inflammation

فصل11: دندانپزشکی موشکافانه (Precision Dentistry)

فصل12: سیگار و بیماری پریودنتال

فصل13: نقش جرم دندانی و سایر عوامل موضعی مستعد کننده

فصل14: تاثیر شرایط سیستمیک

فصل15: تاثیر عفونت پیودنتال بر سلامت سیستمیک

فصل16: مکانیسم دفاعی لثه

فصل17: التهاب لثه

فصل18: ویژگی های بالینی ژینژیویت

فصل19: افزایش حجم لثه

فصل20: عفونت حاد لثه

فصل21: بیماری های لثه در کودکان

فصل22: ژینژیویت دسکوماتیو

فصل23: پاکت پریودنتال

فصل24: تحلیل استخوان و الگوی تخریب آن

فصل25: پاسخ پریودنتال به نیروهای خارجی

فصل26: اختلالات سیستم جونده موثر بر پریودنشیوم

فصل27: پریودنتیت مزمن

فصل28: پریودنتیت مزمن

فصل29: پریودنتیت نکروزه زخمی

فصل30: آسیب شناسی و مدیریت پریونتال در بیماران مبتلا به HIV

فصل31: سطوحارزشی بالینی

فصل32: معاینه و تشخیص پرودنتال

فصل33: کمک های رادیوگرافی در تشخیص بیماری های پرودنتال

فصل34: ارزیابی بالینی خطر

فصل35: تعیین پروگنوز

فصل36: طرح درمان

فصل37: مدارک دندانپزشکی دیجیتال (EDR) و تصمیم گیری بر اساس سیستم

فصل38: آرامبخشی هوشیارانه

فصل39: درمان پرودنتال در بیماران با مشکلات پزشکی

فصل40: اختلالات تنفسی حین خواب

فصل41: درمان های پریودنتال در زنان

فصل42: درمان پریودنتال برای سالمندان

فصل43: درمان پریودنتیت مهاجم و انواع غیر معمول پریودنتیت

فصل44: درمان بیماری های حاد لثه

فصل45: درمان آبسه پریودنتال

فصل46: ضایعات اندونتیک- پریودنتال

فصل47: فاز I درمان پریودنتال

فصل48: کنترل بیوفیلم پلاک برای بیمار پریودنتال

فصل49: بیو بد تنفس

فصل50: جرم گیری و تسطیح سطح ریشه

فصل51: اینسترومنت کردن و Irrigation با وسایل سونیک و اولترا سونیک

فصل52: درمان ضد عفونت سیستمیک در بیماران پریودنتال

فصل53: مواد ضدمیکروبی با حمل موضغی و ترشح کنترل شده

فصل54: تعدیل میزبان

فصل55: ارزیابی و درمان اکلوزال

فصل56: نقش مکمل درمان ارتودنسی

فصل57: فاز دو درمان پریودنتال

فصل58: آناتومی جراحی پریودنتال و پری ایمپلنت

فصل59: اصول کلی جراحی پریودنتال

فصل60: درمان چراحی پریودنتال

فصل61: درمان افزایش حجم لثه

فصل62: جراحی رزکتیو (Resective) استخوانی

فصل63: جراحی های رژنراسیون و بازسازی پریودنتال

فصل64: فورکا: درگیری و درمان آم

فصل65: جراحی های پلاستیک و زیبایی پریودنتال

فصل66: خواض بیولوژیک  و موارد استفاده آنها

فصل67: میکروسرجری پریودنتال

فصل68: لیزر در درمان پریودنتال و پری ایمپلنت

فصل69: آماده سازی پریودنشیوم برای اقدامات رستوریتیو

فصل70: روابط متقابل با دندانپزشکی ترمیمی

فصل71: رویکرد Multidiscplinary در مقابل Interedisciplinary برای مشکلات دندانی و پریودنتال

فصل72: درمان حمایتی پریودنتال

فصل73: نتایج درمان پریودنتال

فصل74: آناتومی، بیولوژی و فانکشن بافت های اطراف ایمپلنت

فصل75: ارزیابی بالینی بیماران نیازمند ایمپلنت

فصل76: تصویربرداری تشخیصی برای بیمار تحت درمان با ایمپلنت

فصل77: ملاحظات پروتزی در درمان ایمپلنت

فصل78: پروسه های جراحی ایمپلنت

فصل79: آگمنتاسیون موضعی استخوان و بهبود محل قراردهی ایمپلنت

فصل80: اعمال جراحی پیشرفته ایمپلنت

فصل81: مدیریت زیبایی کیس های پیچیده (رویکرد حداقل تهاجمی)

فصل82: میکروسرجری ایمپلنت دندانی

فصل83: جراحی استخوان به کمک پیزو سرجری

فصل84: جراحی ایمپلنت Digitally-Assiseted

فصل85: عوارض و شکست های مرتبط با درمان ایمپلنت

فصل86:درمان حمایتی ایمپلنت

فصل87: نتایج درمان ایمپلنت

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند