<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. درسنامه استخدامی مامایی گلبان 2جلدی
درسنامه استخدامی مامایی گلبان 2جلدی گلبان
درسنامه استخدامی مامایی گلبان 2جلدی گلبان گلبان  

درسنامه استخدامی مامایی گلبان 2جلدی

کد کتاب 120806

کتاب درسنامه استخدام مامایی گلبان دو جلدی

درسنامه اختصاصی مینور

درسنامه اختصاصی ماژور

زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید درسنامه استخدامی مامایی گلبان 2جلدی

دارای 5% تخفیف  

کتاب درسنامه استخدام مامایی 2جلدی

هر کدام از این درسنامه های اختصاصی شامل توضیح دروس اختصاصی همراه با سوالات هر مبحث است.

مباحث اختصاصی بر اساس به روزترین ویراست کتاب های بارداری و زایمان ویلیامز، بیماری های زنان برک و نواک، نوزدان نلسون، جنین شناسی لانگمن و دیگر منابع معتبر بهداشت تدوین شده اند.

کتاب درسنامه استخدام مامایی 2جلدی

 

کتاب درسنامه استخدام مامایی 2جلدی

جلد اول

1: بارداری و زایمان

2: بیماری های زنان

3: مباحث بهداشت

4: تست های بارداری و زایمان

5: تست های بیماری های زنان

6: تست های مباحث بهداشت

جلد دوم

7: بیماری های نوزادان

8: بیماری های داخلی-جراحی

9: جنین شناسی-تست های بیماری های نوزادان

10: تست های بیماری های داخلی-جراحی

11: تست های جنین شناسی

کتاب های مرتبط با درسنامه استخدامی مامایی گلبان 2جلدی