1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. DRS مرور جامع اصول و مبانی آموزش پزشکی
DRS مرور جامع اصول و مبانی آموزش پزشکی جامعه نگر

DRS مرور جامع اصول و مبانی آموزش پزشکی

کد کتاب 120803

کتاب DRS مرور جامع اصول و مبانی آموزش پزشکی

تعداد صفحه
210
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید DRS مرور جامع اصول و مبانی آموزش پزشکی

دارای 10% تخفیف  

کتاب DRS مرور جامع اصول و مبانی آموزش پزشکی

طبق سر فصل دروس کارشناسی ارشد هوشبری و دکترای آموزش پزشکی و سایر رشته ها
پرداختن به مطالب مهم و پرهیز از ذکر مطالب اضافی
طبقه بندی مطالب و بیان نکته وار و موردی آنها
حجم مناسب جهت مرور سریع مطالب
مرور نمونه سوالات تالیفی
سوالات مربوط به سالهای گذشته آزمون های بیهوشی در پایان هر فصل

کتاب DRS مرور جامع اصول و مبانی آموزش پزشکی

این کتاب خلاصه ای مفهومی و نکته وار از منابع آموزش پزشکی به انضمام نکات طلایی هر مبحث، سوالات تالیفی و سالهای گذشته بر طبق منابع تعیین شده برای آزمون های کارشناسی ارشد هوشبری ارشد و دکترای آموزش پزشکی و سایر رشته ها مرتبط می باشد.

کتاب DRS مرور جامع اصول و مبانی آموزش پزشکی

فصل 1 : مسائل جدید در آموزش پزشکی

فصل 2 : تعریف برخی اصطلاحات و اصول آن ها

فصل 3 : مقیاس ها و معیار های اندازه گیری و سخنرانی

فصل 4 : مفاهیم و اصول مدیریتی و برنامه ریزی آموزشی

فصل 5 : تصمیم گیری و برنامه ریزی

فصل 6 : سازماندهی و پزشکی مبتنی بر شواهد

فصل 7 : رهبری، ارتباط و کنترل

فصل 8 : مکاتب و نظریات مدیریتی

فصل 9 : مدیریت در آموزش و پرورش و آموزش در گروه های کوچک

فصل 10 : سازمان و مدیریت نظام آموزشی

فصل 11 : مدل راهنمای گالگری-کمبریج

فصل 12 : یادگیری با  استفاده از کمک همتایان و انواع نظام های آموزشی

فصل 13 : کارپوشه

فصل 14 : ویژگی های مدیریت آموزشی، آموزش مبتنی بر مساله و آموزش سرپایی

فصل 15 : آموزش و تعلیم در مرکز مهارت های بالینی و وظایف مدیران آموزشی

فصل 16 : سوالات تطبیق دادنی

فصل 17 : مهارت های مدیریتی و مفاهیم مدیریت آموزشی

فصل 18 : آزمون آسکی

فصل 19 : رهبری آموزشی و سیر تحولات ارزشیابی

کتاب های مرتبط با DRS مرور جامع اصول و مبانی آموزش پزشکی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند