1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. آزمون عملکرد ریه PFT راهنمای تفسیر اسپیرومتری
آزمون عملکرد ریه PFT راهنمای تفسیر اسپیرومتری تیمورزاده
آزمون عملکرد ریه PFT راهنمای تفسیر اسپیرومتری تیمورزاده تیمورزاده  

آزمون عملکرد ریه PFT راهنمای تفسیر اسپیرومتری

کد کتاب 120799

کتاب آزمون عملکرد ریه PFT راهنمای تفسیر اسپیرومتری

تفسیر آسان

تعداد صفحه
104
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آزمون عملکرد ریه PFT راهنمای تفسیر اسپیرومتری

دارای 10% تخفیف  

کتاب آزمون عملکرد ریه PFT راهنمای تفسیر اسپیرومتری

کتاب آزمون عملکرد ریه PFT راهنمای تفسیر اسپیرومتری

کتاب آزمون عملکرد ریه PFT راهنمای تفسیر اسپیرومتری

فهرست مطالب

فصل1: مقدمه

فصل2: حجم های ریه

فصل3: اسپیرومتری فعال

فصل4: ظرفیت انتشار ریه برای منوکسید کربن

فصل5: ارزیابی ریه قبل از عمل جراحی

فصل6: الگوهای اسپیرومتری در بیماری های مختلف

فصل7: نحوه تفسیر تست های عملکرد ریه

فصل8: مثال و خودآزمایی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند