1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. فیزیولوژی
  4. فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2020 جلد1
فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2020 جلد1 تیمورزاده
فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2020 جلد1 تیمورزاده تیمورزاده  

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2020 جلد1

کد کتاب 120798

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2020 جلد1

ویراست چهارم

تعداد صفحه
234
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ
نویسنده

خرید فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2020 جلد1

دارای 10% تخفیف  

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2020 جلد1

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2020 جلد1

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2020 جلد1

بخش اول : مقدمه ای بر فیزیولوژی: فیزیولوژی سلول و عمومی

فصل1: سازمان عملکردی بدن انسان و کنترل محیط داخلی

فصل2: سلول و عملکرد آن

فصل3: کنترل ژنتیکی سنتز پروتئین، اعمال سلول و تولیدمثل

بخش دوم : فیزیولوژی غشاء، عصب و عضله

فصل4: انتقال مواد از غشای سلول

فصل5: پتانسیل غشاء و پتانسیل عمل

فصل6: انقباض عضله اسکلتی

فصل7: تحریک عضله اسکلتی: انتقال عصبی عضلانی و فرآیند جفت شدن تحریک - انقباض

فصل8: انقباض و تحریک عضله صاف

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند