1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. دستیاری/ پیش کارورزی
  4. پروگنوز Prognosis دفتر برنامه ریزی پیش کارورزی و دستیاری
پروگنوز Prognosis دفتر برنامه ریزی پیش کارورزی و دستیاری

پروگنوز Prognosis دفتر برنامه ریزی پیش کارورزی و دستیاری

کد کتاب 120782

کتاب پروگنوز Prognosis دفتر برنامه ریزی پیش کارورزی و دستیاری

برای شما که صرفا می خواهید قبول شوید

برای شما که می خواهید رتبه شوید

برای شما که می خواهید بهتر و سریع تر بیاموزید

تعداد صفحه
81
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید پروگنوز Prognosis دفتر برنامه ریزی پیش کارورزی و دستیاری

دارای 5% تخفیف  

کتاب پروگنوز Prognosis دفتر برنامه ریزی پیش کارورزی و دستیاری

کتاب پروگنوز Prognosis دفتر برنامه ریزی پیش کارورزی و دستیاری

فهرست مطالب

برنامه جامع ۸۵ روزه پروگنوز

معرفی کتاب های سری ۳۵ روز

معرفی کتاب های سری گنجینه

معرفی کتاب های سری درسنامه جامع

کلیه

ریه

روماتولوژی

خون

ایستگاه انگیزه

غدد

قلب

جراحی 1

جراحی 2

جراحی 3

ایستگاه آرامش

اطفال 1

اطفال 2

اطفال 3

زنان 1

زنان 2

ایستگاه خلاصه نویسی و یادداشت برداری

لیگ پروگنوز

عفونی

نورولوژی

روانپزشکی

رادیولوژی

ایستگاه استراحت و تغذیه

ارتوپدی

اورولوژی

پوست

چشم

ایستگاه حافظه، مرور و جمع بندی

ENT

پاتولوژی

فارماکولوژی

اپیدمیولوژی، آمار و اخلاق

کلام آخر

کتاب های مرتبط با پروگنوز Prognosis دفتر برنامه ریزی پیش کارورزی و دستیاری