1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مرجع
  4. آمادگی برای آزمون های بورد و ارتقاء ارزیابی سیستمیک بیمار کنترل درد بیهوشی و بی حسی موضعی جلد1
آمادگی برای آزمون های بورد و ارتقاء ارزیابی سیستمیک بیمار کنترل درد بیهوشی و بی حسی موضعی جلد1

آمادگی برای آزمون های بورد و ارتقاء ارزیابی سیستمیک بیمار کنترل درد بیهوشی و بی حسی موضعی جلد1

کد کتاب 120777

کتاب BPEP آمادگی برای آزمون های بورد و ارتقاء ارزیابی سیستمیک بیمار کنترل درد بیهوشی و بی حسی موضعی جلد1

همراه با نکات تکمیلی سایر مراجع بورد

تروما - پیترسون - شوارتز

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید آمادگی برای آزمون های بورد و ارتقاء ارزیابی سیستمیک بیمار کنترل درد بیهوشی و بی حسی موضعی جلد1

دارای 5% تخفیف  

کتاب BPEP ارزیابی سیستمیک بیمار کنترل درد بیهوشی و بی حسی موضعی جلد1

کتاب BPEP ارزیابی سیستمیک بیمار کنترل درد بیهوشی و بی حسی موضعی جلد1

کتاب های مرتبط با آمادگی برای آزمون های بورد و ارتقاء ارزیابی سیستمیک بیمار کنترل درد بیهوشی و بی حسی موضعی جلد1