1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بیهوشی
  4. آناتومی برای دانشجویان هوشبری
آناتومی برای دانشجویان هوشبری

آناتومی برای دانشجویان هوشبری

کد کتاب 120774

کتاب آناتومی برای دانشجویان هوشبری

تعداد صفحه
288
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید آناتومی برای دانشجویان هوشبری

دارای 0% تخفیف  

کتاب آناتومی برای دانشجویان هوشبری

طبق سرفصل دروس کارشناسی رشته هوشبری؛ معرفی شده از سوی وزارت بهداشت و درمان

مطابق با سر فصل دروس کارشناسی رشته هوشبری 

 سادگی و روانی مطالب درک آسان تر مفاهیم

 استفاده از تصاویر با کیفیت و متعدد آناتومیکی

 اختصاصی بودن مطالب بالینی برای دانشجویان هوشبری

کتاب آناتومی برای دانشجویان هوشبری

کتاب آناتومی برای دانشجویان هوشبری

کتاب های مرتبط با آناتومی برای دانشجویان هوشبری