1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. درسنامه استعداد تحصیلی وزارت بهداشت دکتر کیمیا
درسنامه استعداد تحصیلی وزارت بهداشت دکتر کیمیا

درسنامه استعداد تحصیلی وزارت بهداشت دکتر کیمیا

کد کتاب 120769

کتاب درسنامه استعداد تحصیلی وزارت بهداشت دکتر کیمیا

تعداد صفحه
436
چاپ
زبان
سال نشر
شابک

خرید درسنامه استعداد تحصیلی وزارت بهداشت دکتر کیمیا

دارای 10% تخفیف  

کتاب درسنامه استعداد تحصیلی وزارت بهداشت دکتر کیمیا

تدریس کاملاً مفهومی و گام به گام بخشهای چهارگانه آزمون

 به همراه بانک سؤالات طبقه بندی شدۀ تمامی آزمونهای علوم پزشکی سالهای قبل و منتخب سؤالات گروه های مرتبط وزارت علوم

کتاب درسنامه استعداد تحصیلی وزارت بهداشت دکتر کیمیا

کتاب درسنامه استعداد تحصیلی وزارت بهداشت دکتر کیمیا

کتاب های مرتبط با درسنامه استعداد تحصیلی وزارت بهداشت دکتر کیمیا