1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. دستیاری/ پیش کارورزی
  4. ABC درس آزمون عفونی
ABC درس  آزمون عفونی تیمورزاده
ABC درس  آزمون عفونی تیمورزاده تیمورزاده  

ABC درس آزمون عفونی

کد کتاب 102076

ABC درس آزمون عفونی

تعداد صفحه
264
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ABC درس آزمون عفونی

دارای 10% تخفیف  

مبحث عفونی بدون شك كیی از مهم ترین سرفص لهای علم پزشكی است كه یادگیری آن برای آینده شغلی هر پزشكی الزامی است و بدون اغراق م یتوان گفت كه چه از لحاظ سنگینی و چه از نظر حجم مطالب با دروس ماژور این رشته برابری دارد. كتاب پیش رو خلاص های از مبحث عفونی هاریسون از سری مجموع ههای abc medicine است كه در آن تلاش شده تمامی مطالب به روز باشد و مخاطبین عزیز را از مطالعه منابع دیگر و برگشت به منبع اصلی جهت تطبیق بی نیاز كند. همچنین همانند سایر عنوا نهای تألیف شده مطالب با طبق هبندی تعریف، اپیدمیولوژی، اتیولوژی، پاتوژنز و علائم بالینی و تشخیص آزمایشگاهی و درمان عنوان شده تا سبك اصلی و موفق كتاب حفظ شود. به جرأت می توان گفت كه تمامی سؤالات قابل پاسخگویی با آخرین منابع در آزمو نهای پیشك‌ارورزی و دستیاری را نیز شامل شده است. در پایان بر خود لازم م یدانم كه از آقای دكتر بهروز امیدی آزاد كه نگارنده و طراح اصلی سری كتا بهای abc medicine بودند، تشكر و قدردانی كنم و برای ایشان آرزوی س المتی و موفقیت دارم. تشكر ویژه دارم از اساتید بزرگوارم آقای دكتر كلانتری و خانم دكتر طالبی طاهر كه سبب علاق همندی من به این رشته شدند و انگیزه نگارش این كتاب را در من دوچندان كردند.

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند