1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بیهوشی
  4. پرستاری بیهوشی 2018 جلد1

پرستاری بیهوشی 2018 جلد1

کد کتاب 120720

کتاب پرستاری بیهوشی 2018 جلد1

مسایل حرفه ای هوشبری و فارماکولوژی بیهوشی

ویراست ششم

ویراستار: دکتر علی خلفی - دکتر فاطمه جواهری - دکتر نگین احمدیان دزفولی - دکتر مجید کاظمی - دکتر علی علیخانپور - دکتر حمید یزدانی نژاد

تعداد صفحه
432
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید پرستاری بیهوشی 2018 جلد1

دارای 10% تخفیف  

کتاب پرستاری بیهوشی 2018 جلد1

ترجمه‌ی ششمین تألیف «Nurse Anesthesia» و آخرین ویرایش کتاب ناگل هاوت و الیسا
رفرنس اصلی پرستاران و کارشناسان بی هوشی در سراسر جهان
منبع اعلام شده توسط کمیته برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دروس مقطع کارشناسی هوشبری و همچنین کارشناسی ارشد آموزش هوشبری

کتاب پرستاری بیهوشی 2018 جلد1

کتاب داری 3 بخش می باشد؛ بخش اول و دوم کتاب در جلد اول این مجموعه در 15 فصل پیش روی شماست که بخش اول به مبانی حرفه ای، آموزشی، شغلی و صلاحیت های کارشناسان هوشبری می پردازد و بخش دوم، فصول مربوط به داروشناسی بی هوشی را به عنوان یکی از مهم ترین فصول کتاب در بر می گیرد. در این کتاب نگارنده به تفصیل و با جزئیات کامل به مبانی داروشناسی بی هوشی از دیدگاه کارشناسان بی هوشی پرداخته است که در مقایسه با متون بی هوشی پزشکی موجود می تواند نیازهای علمی جامعه هوشبری را به طور مطلوب و اختصاصی تر پاسخ گوید. منابع فارماکولوژی داروهای بی هوشی موجود اغلب به صورت تألیف و گردآوری بوده و ترجمه کامل یک اثر منسجم و معتبر جهانی می تواند به عنوان یک متن مرجع برای رشته هوشبری بسیار مفید واقع شود. مترجم در این اثر تلاش بسیاری نموده تا با وفاداری کامل به متن اصلی و بدون کم و کاست، همه ی جزئیات، با یک نگارش قابل درک و روان در اختیار خواننده ی گرامی قرار گیرد. با توجه به کمبود منابع تخصصی، جامع و کاربردی در حیطه ی هوشبری و اتکای بیش از حد به منابع ویژه متخصصین بی هوشی تاکنون، امید است که ترجمه جدید این کتاب گامی در جهت ارائه یک منبع کامل و قابل استفاده عملی برای کارشناسان هوشبری باشد.

کتاب پرستاری بیهوشی 2018 جلد1

بخش اول: مسائل حرفه ای
 فصل1: پرستار بیهوشی: مروری بر چالش ها
 فصل2: فعالیت حرفه ای و آموزش پرستاری بیهوشی در ایالت متحده ی آمریکا
 فصل3: مراقبت بیمارمحور، صلاحیت فرهنگی، و حرفه ی بیهوشی پرستاران
 فصل4: تحقیق پرستاری بیهوشی: تقویت تصمیم گیری از طریق پرستاری شاهد محور
 فصل5: اصول کلی، فارماکودینامیک و مفاهیم مرتبط با گیرنده ی داروها
 فصل6: فارماکوکینتیک
 فصل7: فارماکوکینتیک هوشبرهای استنشاقی
 فصل8: هوشبرهای استنشاقی
 فصل9: عوامل القایی داخل وریدی
 فصل10: بی‌حس کننده‌های موضعی
 فصل11: مسکن های اپیوئیدی و غیر اپیوئیدی
 فصل12: داروهای مسدد عصبی- عضلانی، عوامل ریورز و مانیتورینگ آن‌ها
 فصل13: فارماکولوژی داروهای اتونومیک و قلبی
 فصل14: داروهای دیگر پرکاربرد
 فصل15: شیمی و فیزیک بیهوشی

کتاب های مرتبط با پرستاری بیهوشی 2018 جلد1