1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. فیزیولوژی
  4. فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد2 هارد
فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد2 هارد اندیشه رفیع
فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد2 هارد اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد2 هارد

کد کتاب 120715

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد2

جلد هارد

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد2 هارد

دارای 20% تخفیف  

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد2

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2021 جلد2

بخش نهم : دستگاه عصبی: اصول کلی و فیزیولوژی دستگاه های حسی

بخش دهم : دستگاه عصبی: حس های ویژه

بخش یازدهم : دستگاه عصبی : نوروفیزیولوژی حرکتی و انسجامی

بخش دوازدهم : فیزیولوژی دستگاه گوارش

بخش سیزدهم : متابولیسم و تنظیم دما

بخش چهاردهم : غدد درون ریز و تولید مثل

بخش پانزدهم : فیزیولوژی ورزشی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند