1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. پرستاری کودکان وونگ 2019 کودک سالم و بیمار تک جلدی
پرستاری کودکان وونگ 2019 کودک سالم و بیمار تک جلدی جامعه نگر
پرستاری کودکان وونگ 2019 کودک سالم و بیمار تک جلدی جامعه نگر جامعه نگر  

پرستاری کودکان وونگ 2019 کودک سالم و بیمار تک جلدی

کد کتاب 120711
کتاب پرستاری کودکان وونگ 2019 کودک سالم و بیمار تک جلدی
تعداد صفحه
976
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید پرستاری کودکان وونگ 2019 کودک سالم و بیمار تک جلدی

دارای 5% تخفیف  

کتاب پرستاری کودکان وونگ 2019 کودک سالم و بیمار
 

کتاب پرستاری کودکان وونگ 2019 کودک سالم و بیمار 

جلد اول

فصل1: چشم انداز مراقبت پرستاری از کودکان

فصل2: ارتقای سلامت کودک شیرخوار و خانواده

فصل3: مشکلات بهداشتی کودک شیرخوار

فصل4: ارتقای سلامت کودک نوپا و خانواده

فصل5: اتقای سلامت کودک خردسال و خانواده

فصل6: مشکلات بهداشتی اوایل دوره خردسالی

فصل7: ارتقای سلامت کودک سن مدرسه و خانواده و مشکلات این دوره

فصل8: ارتقای سلامت نوجوان و خانواده

جلد دوم

فصل9: نوزاد پرخطر و خانواده

فصل10: مراقبت خانواده محور از کودک طی بیماری و بستری شدن

فصل11: ارزیابی و کنترل درد در کودکان

فصل 12: مواجهه با بیماری مزمن، ناتوانی و مراقبت پایان عمر کودک و خانواده

فصل13: تاثیر اختلال حسی یا شناختی بر کودک و خانواده

فصل14: کودکان دچار اختلالات آب و الکترولیت

فصل15: کودکان دچار اختلال عملکرد کلیه

فصل16: کودکان دچار اختلال عملکرد تنفسی

فصل17: کودکان دچار اختلال عملکرد گوارشی

فصل18: کودکان دچار اختلال عملکرد قلبی عروقی

فصل 19: کودکان دچار اختلال عملکرد هماتولوژیک یا ایمونولوژیک

فصل20: کودکان دچار اختلال عملکرد مغزی

فصل21: کودکان دچار اختلال عملکرد عضلانی یا عصبی-عضلانی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند