1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی بر اساس جراحی لارنس 2019 جلد2
مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی بر اساس جراحی لارنس 2019 جلد2 انتشارات حیدری

مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی بر اساس جراحی لارنس 2019 جلد2

کد کتاب 120708

کتاب مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی بر اساس جراحی لارنس 2019 جلد2

800تست پذیرش دستیاری و پیش کارورزی

150تست تالیفی

150تست جراحی از کتاب لارنس 2019

تحت نظارت: دکتر سیدعباس میرمالک

تعداد صفحه
597
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی بر اساس جراحی لارنس 2019 جلد2

دارای 10% تخفیف  

کتاب مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی بر اساس جراحی لارنس 2019 جلد2

کتاب مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی بر اساس جراحی لارنس 2019 جلد2

کتاب های مرتبط با مجموعه سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی بر اساس جراحی لارنس 2019 جلد2

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند