1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. آزمون های استخدامی
  4. آزمون های استخدامی بهزیستی
آزمون های استخدامی بهزیستی پرستش
آزمون های استخدامی بهزیستی پرستش پرستش  

آزمون های استخدامی بهزیستی

کد کتاب 120705

کتاب آزمون استخدامی بهزیستی

تعداد صفحه
176
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آزمون های استخدامی بهزیستی

دارای 20% تخفیف  

کتاب آزمون استخدامی بهزیستی

کتاب آزمون استخدامی بهزیستی
 

کتاب آزمون استخدامی بهزیستی

فهرست

بیماری های زنان و زایمان

پاسخ نامه بیماری های زنان و زایمان

بیماری های کودکان

پاسخ نامه بیماری های کودکان

روان شناسی اجتماعی

پاسخ نامه روان شناسی اجتماعی

روان شناسی رشد(تحول)

پاسخ نامه روان شناسی رشد(تحول)

بهداشت و بیماری های روانی(اختلال رفتاری کودکان و بزرگسالان)

پاسخ نامه بهداشت و بیماری های روانی(اختلال رفتاری کودکان و بزرگسالان)

روان شناسی عمومی و شخصیت

پاسخ نامه روان شناسی عمومی و شخصیت

آمار حیاتی و اصول کلیات اپیدمیولوژی

پاسخ نامه آمار حیاتی و اصول کلیات اپیدمیولوژی

بیماری های مزمن غیرواگیر و بیماری های واگیر شایع

پاسخ نامه بیماری های مزمن غیرواگیر و بیماری های واگیر شایع