1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. Eksir اکسیر سبز خلاصه مواد دندانی ترمیمی کریگ 2019
Eksir اکسیر سبز خلاصه مواد دندانی ترمیمی کریگ 2019

Eksir اکسیر سبز خلاصه مواد دندانی ترمیمی کریگ 2019

کد کتاب 120694

کتاب Eksir اکسیر سبز خلاصه مواد دندانی ترمیمی کریگ 2019

به انضمام سوالات بورد و ارتقا سال های 98-90 با پاسخنامه تشریحی

نظارت و ویراستاری علمی: دکتر اعظم ولیان

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید Eksir اکسیر سبز خلاصه مواد دندانی ترمیمی کریگ 2019

دارای 5% تخفیف  

کتاب Eksir اکسیر سبز خلاصه مواد دندانی ترمیمی کریگ 2019

کتاب Eksir اکسیر سبز خلاصه مواد دندانی ترمیمی کریگ 2019

کتاب های مرتبط با Eksir اکسیر سبز خلاصه مواد دندانی ترمیمی کریگ 2019