1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. آزمون های استخدامی
  4. آزمون های استخدامی امور اداری
آزمون های استخدامی امور اداری

آزمون های استخدامی امور اداری

کد کتاب 120689

کتاب آزمون استخدامی امور اداری

تعداد صفحه
152
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید آزمون های استخدامی امور اداری

کتاب آزمون استخدامی امور اداری

کتاب آزمون استخدامی امور اداری

کتاب آزمون استخدامی امور اداری

فهرست مطالب

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری

حقوق اداری به همراه پاسخ نامه

آمار و احتمالات مدیریت

پاسخ نامه آمار و احتمالات مدیریت

مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی

پاسخ نامه مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی

کتاب های مرتبط با آزمون های استخدامی امور اداری