1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. پرستاری کودکان وونگ 2019 (کودک بیمار) جلد2

پرستاری کودکان وونگ 2019 (کودک بیمار) جلد2

کد کتاب 120677

پرستاری کودکان وونگ 2019 (کودک بیمار) جلد2

تعداد صفحه
830
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید پرستاری کودکان وونگ 2019 (کودک بیمار) جلد2

دارای 10% تخفیف  
پرستاری کودکان وونگ 2019 (کودک بیمار) جلد2

طبق سرفصل جدید بورد پرستاری

 ترجمه بخش دوم ویراست یازدهم کتاب وونگ 2019

 قابل استفاده برای کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری

 مشتمل بر 13 فصل در رابطه با سیستمهای مختلف

پرستاری کودکان وونگ 2019 (کودک بیمار)

پرستاری کودکان وونگ 2019 (کودک بیمار)

کتاب های مرتبط با پرستاری کودکان وونگ 2019 (کودک بیمار) جلد2