1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. چکیده آناتومی گری 2020
چکیده آناتومی گری 2020 چهر
چکیده آناتومی گری 2020 چهر چهر  

چکیده آناتومی گری 2020

کد کتاب 120669

کتاب چکیده آناتومی گری  برای دانشجویان 2020

آناتومی تنه - اندام - سر و گردن - نورو آناتومی

تعداد صفحه
298
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید چکیده آناتومی گری 2020

دارای 20% تخفیف  

کتاب چکیده آناتومی گری  برای دانشجویان 2020

فصل 1 : پشت

فصل 2 : قفسه سینه

فصل 3 : شکم

فصل 4 : لگن و پرینه

فصل 5 : اندام تحتانی

فصل 6 : اندام فوقانی

فصل 7 : سروگردن

فصل 8 : نوروآناتومی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند