1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. چکیده آناتومی گری 2020
چکیده آناتومی گری 2020

چکیده آناتومی گری 2020

کد کتاب 120669

کتاب چکیده آناتومی گری  برای دانشجویان 2020

آناتومی تنه - اندام - سر و گردن - نورو آناتومی

تعداد صفحه
298
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید چکیده آناتومی گری 2020

کتاب چکیده آناتومی گری  برای دانشجویان 2020

فصل 1 : پشت

فصل 2 : قفسه سینه

فصل 3 : شکم

فصل 4 : لگن و پرینه

فصل 5 : اندام تحتانی

فصل 6 : اندام فوقانی

فصل 7 : سروگردن

فصل 8 : نوروآناتومی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند