1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. تغذیه با شیر مادر

تغذیه با شیر مادر

کد کتاب 120663

کتاب تغذیه با شیر مادر

ویژه دانشجویان مامایی، دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی، مادران باردار و مادران شیرده

تعداد صفحه
61
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید تغذیه با شیر مادر

دارای 10% تخفیف  
تغذیه با شیر مادر

کتاب تغذیه با شیر مادر

اهمیت استفاده از شیر مادر در سراسر جهان بر هیچکس پنهان نیست و ارتقای این مهم و افزایش سطح آگاهی در این زمینه می تواند برای سلامت بشریت با ارزش باشد لذا بر آن شدیم تا این کتاب را برای استفاده دانشجویان عزیز در رشته های مختلف علوم پزشکی و تمام زنان در سطح جامعه تهیه نماییم. امید است بتوانیم گامی کوچک در سلامت عزیزانمان برداشته باشیم.

کتاب تغذیه با شیر مادر

کتاب های مرتبط با تغذیه با شیر مادر