1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. فیزیولوژی
  4. فیزیولوژی برن و لوی
فیزیولوژی برن و لوی اندیشه رفیع
فیزیولوژی برن و لوی اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

فیزیولوژی برن و لوی

کد کتاب 102032

کتاب فیزیولوژی برن و لوی 2018

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید فیزیولوژی برن و لوی

دارای 21% تخفیف  

کتاب فیزیولوژی برن و لوی

بخش 1-فیزیولوژی سلولی

فصل 1: اصول عملکرد سلول و غشاء

فصل 2: هموئستاز حجم و ترکیب قسمت های مایع بدن

فصل 3: تبدیل سیگنال, گیرنده های غشاء پیامبرهای ثانویه و تنظیم بیان ژن

بخش 2-سیستم عصبی

فصل 4: سیستم عصبی: مقدمه ای بر سلول ها و سیستم ها

فصل 5: تولید و هدایت پتانسیل عمل

فصل 6: انتقال سیناپسی

فصل 7: سیستم حسی پیکری

فصل 8: حس های ویژه

فصل 9: سازمان دهی عملکرد حرکتی

فصل 10: اعمال برتر سیستم عصبی

فصل 11: سیستم عصبی خودمختار و کنترل مرکزی آن

بخش 3-عضله

فصل 12: فیزیولوژی عضله اسکلتی

فصل 13: عضله قلبی

فصل 14: عضله صاف

بخش 4-سیستم گردش خون

فصل 15: مروری بر سیستم گردش خون

فصل 16: اصول پایه عملکرد قلب

فصل 17: ویژگی سیستم عروقی

فصل 18: تنظیم قلب و سیستم عروقی

فصل 19: کنترل جامع سیستم قلبی عروقی

بخش 5-سیستم تنفسی

فصل 20: مقدمه ای بر سیستم تنفسی

فصل 21: ریه استاتیک و ویژگی های مکانیکی قفسه سینه

فصل 22: ریه دینامیک و ویژگی های مکانیکی قفسه سینه

فصل 23: تهویه, جریان خون و روابط

فصل 24: انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن

فصل 25: کنترل نفس

فصل 26: اعمال غیر تنفسی ریه: دفاع میزبان و متابولیسم

بخش 6-فیزیولوژی دستگاه گوارش

فصل 27: آناتومی عملکردی و اصول کلی تنظیم در مجرای گوارشی

فصل 28: پاسخ های جامع فازهای سری, دهانی و مروری به یک وعده غذایی

فصل 29: فاز معده ای پاسخ جامع به وعده غذایی

فصل 30: فاز روده کوچک پاسخ جامع به یک وعده غذایی

بخش 7-سیستم کلیوی

فصل 31: اجزاء عملکردی کلیه

فصل 32: انتقال آب و مواد محلول در طول نفرون: عملکرد توبولی

فصل 33: کنترل اسمولالیته و حجم مایعات بدن

فصل 34: فاز کلونی پاسخ جامع به یک وعده غذایی

فصل 35: اعمال متابولیک و انتقال در کبد

فصل 36: هومئوستاز پتاسیم, کلسیم و فسفات

فصل 37: نقش کلیه ها در تنظیم تعادل اسید-باز

بخش8-سیستم اندوکرین

فصل 38: مقدمه ای بر سیستم درون ریز

فصل 39: تنظیم هورمونی متابولیسم انرژی

فصل 40: تنظیم هورمونی متابولیسم کلسیم فسفات

فصل 41: غدد هیپوتالاموس و هیپوفیز

فصل 42: غدد تروئید

فصل 43: غده آدرنال

فصل 44: سیستم تولیدمثل زن و مرد

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند