1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. بورد و ارتقاء
  4. سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد،ارتقاء و گواهینامه تخصصی رشته زنان و زایمان جلد1 تیرماه 96
سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد،ارتقاء و گواهینامه تخصصی رشته زنان و زایمان جلد1 تیرماه 96 اندیشه رفیع
سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد،ارتقاء و گواهینامه تخصصی رشته زنان و زایمان جلد1 تیرماه 96 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد،ارتقاء و گواهینامه تخصصی رشته زنان و زایمان جلد1 تیرماه 96

کد کتاب 102012

کتاب مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد،ارتقاء و گواهینامه تخصصی رشته زنان و زایمان جلد1 تیرماه 96

تعداد صفحه
218
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد،ارتقاء و گواهینامه تخصصی رشته زنان و زایمان جلد1 تیرماه 96

دارای 20% تخفیف  

کتاب سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد،ارتقاء و گواهینامه تخصصی رشته زنان و زایمان جلد1 تیرماه 96

مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد،ارتقاء و گواهینامه تخصصی رشته زنان و زایمان جلد1 تیرماه 96:این کتاب مجموعه ای کاملی از آزمون های ارتقاءمی باشد که از پنج قطب اصلی کشور جمع آوری شده و پاسخ نامه ای بر اساس آخرین رفرنس ها تدوین شده است.

کتاب سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد،ارتقاء و گواهینامه تخصصی رشته زنان و زایمان جلد1 تیرماه 96

فهرست مطالب

آزمون ارتقاء وگواهینامه تیرماه 1396قطب 2 _ تبریز

آزمون ارتقاء وگواهینامه تیرماه 1396قطب 3 _ کرمانشاه

آزمون ارتقاء وگواهینامه تیرماه 1396قطب 5 _ شیراز

آزمون ارتقاء وگواهینامه تیرماه 1396قطب 6 _ زنجان

آزمون ارتقاء وگواهینامه تیرماه 1396قطب 7 _ اصفهان

تکراری در تمامی قطب ها تیرماه 1396

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند