1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. مجموعه سوالات و آزمونهای بورد تخصصی آسیب شناسی 1387 تا 1394 جلد1 (گام آخر)
مجموعه سوالات و آزمونهای بورد تخصصی آسیب شناسی 1387 تا 1394 جلد1 (گام آخر) انتشارات آرتین طب

مجموعه سوالات و آزمونهای بورد تخصصی آسیب شناسی 1387 تا 1394 جلد1 (گام آخر)

کد کتاب 101979

کتاب  مجموعه سوالات و آزمونهای بورد تخصصی آسیب شناسی 1387 تا 1394 جلد1 (گام آخر)

تعداد صفحه
387
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مجموعه سوالات و آزمونهای بورد تخصصی آسیب شناسی 1387 تا 1394 جلد1 (گام آخر)

دارای 5% تخفیف  

کتاب مجموعه سوالات و آزمونهای بورد تخصصی آسیب شناسی 1387 تا 1394 جلد1 (گام آخر)

کتاب های مرتبط با مجموعه سوالات و آزمونهای بورد تخصصی آسیب شناسی 1387 تا 1394 جلد1 (گام آخر)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند