1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. فیزیولوژی
  4. خلاصه فیزیولوژی گایتون 2016
خلاصه فیزیولوژی گایتون  2016 اطمینان
خلاصه فیزیولوژی گایتون  2016 اطمینان اطمینان  

خلاصه فیزیولوژی گایتون 2016

کد کتاب 101961

کتاب خلاصه فیزیولوژی گایتون 2016

تعداد صفحه
424
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید خلاصه فیزیولوژی گایتون 2016

دارای 5% تخفیف  

کتاب خلاصه فیزیولوژی گایتون 2016

همراه جیبی به عنوان همراه برای درسنامه ی فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال،ویرایش سیزدهم طراحی شده است و نمیتواند جایگزین آن شود. این کتاب به منظور مرور دقیق مهمترین واقعیت ها و مفاهیم نسخه ی اصلی به گونه ای ارائه شده است که درک سریع اصول پایه ی فیزیولوژیکی را آسان سازد.

کتاب خلاصه فیزیولوژی گایتون 2016

فهرست مطالب

مقدمه ی فیزیولوژی:سلول و فیزیولوژی عمومی

فیزیولوژی غشای عصب و عضله

قلب

گردش خون

مایعات بدن و کلیه

سلول های خونی،ایمنی و انعقاد خون

تنفس

فیزیولوژی هوانوردی،فضا و غواصی در اعماق دریا

سیستم های عصبی:الف-اصول عمومی و فیزیولوژی حس

سیستم عصبی:ب-حواس ویژه

سیستم عصبی:ج-نوروفیزیولوژی-حرکت و اعمال جامع

فیزیولوژی دستگاه گوارش

متابولیسم و تنظیم دما

اندوکرینولوژی و تولید مثل

فیزیولوژی ورزش

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند