1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده بیوشیمی بالینی ارشد و دکترا از سال 1385 - 1386 تا سال 1400 - 1401
ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده بیوشیمی بالینی ارشد و دکترا از سال  1385 - 1386 تا سال 1400 - 1401 اطمینان
ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده بیوشیمی بالینی ارشد و دکترا از سال  1385 - 1386 تا سال 1400 - 1401 اطمینان اطمینان  
ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده بیوشیمی بالینی ارشد و دکترا از سال  1385 - 1386 تا سال 1400 - 1401 اطمینان اطمینان  

ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده بیوشیمی بالینی ارشد و دکترا از سال 1385 - 1386 تا سال 1400 - 1401

کد کتاب 100194

کتاب ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده بیوشیمی بالینی ارشد و دکترا از سال  1385 - 1386 تا سال 1400 - 1401

ویرایش سوم

تعداد صفحه
758
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده بیوشیمی بالینی ارشد و دکترا از سال 1385 - 1386 تا سال 1400 - 1401

دارای 10% تخفیف  
ارسال رایگان

کتاب ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده بیوشیمی بالینی ارشد و دکترا از سال 85 تا 97 

کتاب ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده بیوشیمی بالینی ارشد و دکترا از سال 85 تا 97 

کتاب ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده بیوشیمی بالینی ارشد و دکترا از سال 85 تا 97 

فصل 1 : آب و pH

فصل 2 : اسیدهای آمینه و پروتئین ها

فصل 3 : آنزیم ها

فصل 4 : کربوهیدرات ها

فصل 5 : لیپیدها

فصل 6 : غشا

فصل 7 : بیوانرژتیک و اکسیداسیون بیولوژیک

فصل 8 : متابولیسم کربوهیدرات ها

فصل 9 : متابولیسم لیپیدها

فصل 10 : متابولیسم اسیدهای آمینه

فصل 11 : متابولیسم هم و نوکلئوتید

فصل 12 : ویتامین ها

فصل 13 : هورمون ها و انتقال پیام

فصل 14 : بیولوژی مولکولی

فصل 15 : تکنیک های بیوشیمیایی

فصل 16 : مباحث ویژه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند