1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی تئوری 1
مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی تئوری 1 آییژ
مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی تئوری 1 آییژ آییژ  

مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی تئوری 1

کد کتاب 101920

کتاب مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی تئوری 1

تعداد صفحه
336
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی تئوری 1

دارای 2% تخفیف  

کتاب مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی تئوری 1

کتاب مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی تئوری 1

فصل 1 : کارایی تست های آزمایشگاهی و تفسیر نتایج آن

فصل 2 : خطاهای ذاتی متابولیسم و غربالگری نوزادان

فصل 3 : گلوکز خون : هیپوگلیسمی

فصل 4 : گلوکز خون : هیپرگلیسمی

فصل 5 : لیپیدهای خون : متابولیسم طبیعی لیپوپروتئین ها

فصل 6 : لیپیدهای خون : دیس لیپیدمی ها

فصل 7 : پروتئین های خون

فصل 8 : آنزیم های خون

فصل 9 : تومور مارکرها

فصل 10 : ترکیبات نیتروژن دار غیرپروتئینی

فصل 11 : مشتقات هِم

فصل 12 : ویتامین ها

فصل 13 : عناصر معدنی

فصل 14 : آب و الکترولیت ها

فصل 15 : اسید-باز

فصل 16 : گازهای خونی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند