1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. تحقیق عملکردی در پرستاری
تحقیق عملکردی در پرستاری

تحقیق عملکردی در پرستاری

کد کتاب 101916

کتاب تحقیق عملکردی در پرستاری

فهرست مطالب

  1. فلسفه تحقیق عملکردی
  2. معرفی تحقیق عملکردی
  3. معرفی گام دوم تحقیق عملکردی : برنامه عملیاتی
  4. معرفی گام های سوم و چهارم تحقیق عملکردی
  5. بررسی متون در تحقیق عملکردی
  6. معرفی شیوه های تجزیه و تحلیل داده های تحقیق عملکردی
  7. راهنمای نگارش رساله ، مقاله علمی پژوهشی و ملاحظات اخلاقی در تحقیق عملکردی
تعداد صفحه
216
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید تحقیق عملکردی در پرستاری

دارای 5% تخفیف  

کتاب تحقیق عملکردی در پرستاری

کتاب های مرتبط با تحقیق عملکردی در پرستاری