[ 02166493154 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
 1. انتشارات جعفری
 2. علوم پایه
 3. بیوشیمی
 4. کتاب بیوشیمی

کتاب بیوشیمی

کد کتاب 100239

کتاب بیوشیمی چاپ سیزدهم

انتشارات پوران پژوهش

مولفین : دکتر عبدالوهاب احسانی زنوز-دکتر فرشته بهمنی-نسرین فراهانی

بهترین و معتبرترین کتاب خلاصه بیوشیمی برای ارشد

 

این کتاب شامل 17 فصل می باشد.

 1. تعادل اسید و باز و تنظیمpH خون
 2. کربوهیدرات ها
 3. ساختمان و اعمال آمینواسیدها و پروتئین ها
 4. ساختمان لیپیدها
 5. ساختمان و اعمال غشاءهای بیولوژیک
 6. ساختمان نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک
 7. بیوانرژتیک
 8. فسفریلاسیون اکسیداتیو
 9. آنزیم ها
 10. کوآنزیم ها و ویتامین ها
 11. متابولیسم کربوهیدرات ها
 12. متابولیسم لیپیدها
 13. متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار
 14. همانند سازیDNA
 15. بیان شدن ژن
 16. بیوسنتز پروتئین
 17. هورمون ها
   
680,000
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب بیوشیمی

5
680,000 ریال
0 ريال
0 ريال

بیوشیمی به تدریج تبدیل به علم مادر برای تمام علوم زیستی می شود و نقشی شبیه نقش ریاضیات در علوم مهندسی پیدا می کند. کتاب های مرجعی که برای این درس در واحد های دانشگاهی معرفی می شوند، مثل بیوشیمی لنیجر،بیوشیمی دولین یا بیوشیمی استرایر، پس از ترجمه به فارسی، هرکدامشان تبدیل به چند جلد کتاب با تعداد صفحات بالا می شوند. سرعت کسترش و نفوذ این علم در رشته های پزشکی، پیراپزشکی،بیولوژی،میکروبیولوژی،علوم غذایی، ایمونولوژی،هماتولوژی،توکسکولوژی،علوم محیط زیست و دربرخی از صنایع بسیار سریع و شگفت انگیز بوده است.

کتاب حاضر دقیقأ در این زمینه به گونه ای تدوین گردیده است که حدودا در تمام رشته هایی که واحد بیوشیمی ارائه می کنند قابل استفاده برای دانشجویان باشد،برای هر کسی موضوعات جالب و مفید داشته و یک کتاب درسی بیوشیمی برای همه باشد.

کتاب های مرتبط با کتاب بیوشیمی