با عضویت در وب سایت، می توانید به تمامی کتاب ها دسترسی کامل داشته باشید - درحال حاضر فقط بخشی از کتاب ها را مشاهده می کنید
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. بیوشیمی احسانی
دارای 10% تخفیف
بیوشیمی احسانی پوران پژوهش

بیوشیمی احسانی

کد کتاب 100191
تعداد صفحه
802
چاپ
تک رنگ
زبان
فارسی
سال نشر
1401
قطع
وزیری
نوبت چاپ
بیستم

خرید کتاب بیوشیمی احسانی

|

بیوشیمی احسانی


بیوشیمی احسانی

تصویر 1 کتاب بیوشیمی احسانی


بیوشیمی احسانی

تصویر 1 کتاب بیوشیمی احسانی

کتاب بیوشیمی احسانی   

بیوشیمی به تدریج تبدیل به علم مادر برای تمام علوم زیستی می‌شود و نقشی شبیه نقش ریاضیات در علوم مهندسی پیدا می‌کند. کتاب‌های مرجعی که برای این درس در واحدهای دانشگاهی معرفی می‌شوند، مثل بیوشیمی لنیجر، بیوشیمی دولین یا بیوشیمی استرایر، پس از ترجمه به فارسی، هرکدامشان تبدیل به چند جلد کتاب با تعداد صفحات بالا می‌شوند. سرعت کسترش و نفوذ این علم در رشته‌های پزشکی، پیراپزشکی، بیولوژی، میکروبیولوژی، علوم غذایی، ایمونولوژی، هماتولوژی، توکسکولوژی، علوم محیط زیست و دربرخی از صنایع بسیار سریع و شگفت انگیز بوده است.

کتاب حاضر دقیقأ در این زمینه به گونه‌ای تدوین گردیده است که حدودا در تمام رشته‌هایی که واحد بیوشیمی ارائه می کنند قابل استفاده برای دانشجویان باشد، برای هر کسی موضوعات جالب و مفید داشته و یک کتاب درسی بیوشیمی برای همه باشد.

بیوشیمی  احسانی

فصل 1: تعادل اسید و باز و تنظیم pH خون

فصل 2: کربوهیدرات‌ها

فصل 3: ساختمان و اعمال آمینواسیدها و پروتئین‌ها

فصل 4: ساختمان لیپیدها

فصل 5: ساختمان و اعمال غشاءهای بیولوژیک

فصل 6: ساختمان نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک

فصل 7: بیوانرژتیک

فصل 8: فسفریلاسیون اکسیداتیو

فصل 9: آنزیم‌ها

فصل 10: کوآنزیم‌ها و ویتامین‌ها

فصل 11: متابولیسم کربوهیدرات‌ها

فصل 12: متابولیسم لیپیدها

فصل 13: متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار

فصل 14: همانند سازی DNA

فصل 15: بیان شدن ژن

فصل 16: بیوسنتز پروتئین

فصل 17: هورمون‌ها