1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. ABS بیوشیمی
ABS بیوشیمی آرین پژوهش
ABS بیوشیمی آرین پژوهش آرین پژوهش  

ABS بیوشیمی

کد کتاب 100190

کتاب ABS بیوشیمی

تعداد صفحه
332
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ABS بیوشیمی

کتاب ABS بیوشیمی

بخش 1 : کربوهیدرات ها

بخش 2 : لیپیدها و غشا

بخش 3 : اسید های آمینه و پروتئین ها

بخش 4 : آنزیم ها

بخش 5 : اسید های نوکلئیک ، همانند سازی و بیوسنتز پروتئین

بخش 6 : ویتامین ها

بخش 7 : هورمون ها

بخش 8 : متابولیسم هیدرات های کربن

...

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند