1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. بیوشیمی پزشکی اصول و کاربردها متابولیسم و بیوشیمی اختصاصی جلد2
بیوشیمی پزشکی اصول و کاربردها متابولیسم و بیوشیمی اختصاصی جلد2 آییژ
بیوشیمی پزشکی اصول و کاربردها متابولیسم و بیوشیمی اختصاصی جلد2 آییژ آییژ  

بیوشیمی پزشکی اصول و کاربردها متابولیسم و بیوشیمی اختصاصی جلد2

کد کتاب 100189

کتاب بیوشیمی پزشکی اصول و کاربردها متابولیسم و بیوشیمی اختصاصی جلد2

تعداد صفحه
880
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بیوشیمی پزشکی اصول و کاربردها متابولیسم و بیوشیمی اختصاصی جلد2

دارای 2% تخفیف  

کتاب بیوشیمی پزشکی اصول و کاربردها متابولیسم و بیوشیمی اختصاصی جلد2 

فصل 16 : متابولیسم DNA بخش اول: همانندسازی

فصل 17 : متابولیسم DNA بخش دوم: آسیب و ترمیم DNA

فصل 18 : متابولیسم RNA

فصل 19 : متابولیسم پروتئین

فصل 20 : تنظیم بیان ژن

فصل 21 : تکنیک های وابسته به اطلاعات ژنتیکی

فصل 22 : مروری بر متابولیسم

فصل 23 : فسفریلاسیون اکسیداتیو

فصل 24 : چرخه اسید تری کربوکسیلیک

فصل 25 : متابولیسم کربوهیدرات ها (1): گلوکوز

فصل 26 : متابولیسم کربوهیدرات ها (2): گلیکوژن، فروکتوز و گالاکتوز

فصل 27 : متابولیسم لیپیدها (1): سوخت های لیپیدی

فصل 28 : متابولیسم لیپیدها (2): لیپید های غشایی

فصل 29 : متابولیسم لیپیدها (3): کلسترول و اسیدهای صفراوی

فصل 30 : متابولیسم لیپیدها (4): لیپوپروتئین ها

فصل 31 : متابولیسم اسیدهای آمینه (1): متابولیسم عمومی

فصل 32 : متابولیسم اسیدهای آمینه (2): متابولیسم اختصاصی

فصل 33 : متابولیسم هِم

فصل 34 : متابولیسم نوکلئوتیدها

فصل 35 : هورمون ها (1): کلیات

فصل 36 : هورمون ها (2): هورمون ها پپتیدی و پروتئینی

فصل 37 : هورمون ها (3): هورمون های اسید آمینه ای

فصل 38 : هورمون ها (4): هورمون های استروئیدی

فصل 39 : یکپارچگی متابولیسم انرژی

فصل 40 : عناصر بدن

فصل 41 : آب و الکترولیت ها

فصل 42 : تعادل اسید-باز

مخفف های متداول

واژه نامه انگلیسی به فارسی

واژه نامه توصیفی

نمایه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند