1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. خلاصه کتاب
  4. CDR چکیده مراجع دندانپزشکی اصول دندانپزشکی ترمیمی شوارتز 2013
CDR چکیده مراجع دندانپزشکی اصول دندانپزشکی ترمیمی شوارتز 2013 شایان نمودار
CDR چکیده مراجع دندانپزشکی اصول دندانپزشکی ترمیمی شوارتز 2013 شایان نمودار شایان نمودار  

CDR چکیده مراجع دندانپزشکی اصول دندانپزشکی ترمیمی شوارتز 2013

کد کتاب 101886

کتاب CDR چکیده مراجع دندانپزشکی اصول دندانپزشکی ترمیمی شوارتز 2013

تعداد صفحه
361
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید CDR چکیده مراجع دندانپزشکی اصول دندانپزشکی ترمیمی شوارتز 2013

دارای 20% تخفیف  

کتاب CDR چکیده مراجع دندانپزشکی اصول دندانپزشکی ترمیمی شوارتز 2013

کتاب CDR چکیده مراجع دندانپزشکی اصول دندانپزشکی ترمیمی شوارتز 2013

فصل اول : ملاحضات زیست شناختی

فصل دوم : ارزیابی بیمار و طرح ریزی درمان POBLEM -Oriented

فصل سوم : ملاحظات زیبایی در تشخیص و طرح درمان 

فصل چهارم : هماهنگ کردن رنگ و شید 

فصل پنجم : مدیریت پوسیدگی ها ، استراتژی های تشخیص و طرح درمان 

فصل ششم : ملاحضات فیزیولوژیک

فصل هفتم : نامگذاری و instumentation

فصل هشتم : جداسازی محیط کار 

فصل نهم : ادهیژن

فصل دهم : کامپوزیتهای قدامی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند